خرید اینترنتی فایل(کوره ها و بررسی انواع و مكانيسم كار آن و مواد اصلي سازنده شيشه و بررسی كارخانه شيشه قزوين)

کوره ها و بررسی انواع و مكانيسم كار آن و مواد اصلي سازنده شيشه و بررسی كارخانه شيشه قزوين/کوره ها و بررسی انواع و مكانيسم كار آن و مواد اصلي سازنده شيشه و بررسی كارخانه شيشه قزوين/30009986/vyc
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : کوره ها و بررسی انواع و مكانيسم كار آن و مواد اصلي سازنده شيشه و بررسی كارخانه شيشه قزوين

مقدمه :در صنعت شيشه كوره ها اصلي ترين نقش را ايفا مي كنند و همچنين گران قيمت ترين بخش نيز گرانقيمت ترين بخش نيز كوره ها مي باشند . كوره هاي ذوب شيشه خواص ويژه اي همانند مقاومت در برابر خوردگي مذاب شيشه دادند .در كوره هاي صنعتي و بي تشعشع حاصل از دوده از لحاظ مقدار به مراتب بزرگتر از تشعشع گاز غير درخشنده است . مسألة بكارگيري روابط گرماي تشعشعي كه براي ايجاد تسهيل در طراحي كورة شيشه كار شده اند بصورت مأيوس كننده اي پيچيده است . دو روش عمل امكان پذيرند :
 • روش نظري كه در ان تلاش مي شود فاكتورها منفرداً مورد توجه قرار گرفته و مطابق دانسته ها تركيب شوند .

 • روش تجربي كه در آن داده هاي آزمايشي كوره براي تعيين اثر تغييراتي كه انتظار مي رود مهم باشند . • بايد در تهيه ، اندازه گيري و حمل و نقل مواد خام شيشه دقت فراواني به كار برد زيرا تغييرات هر چند ناچيز در مقدار اجزاء ( حتي در اجزاء فرعيممكن است نه تنها روي خواص محصول بلكه به سبب افزايش يا كاهش نارواني شيشه در دماي معين روي رفتار آن در حين شكل دادن تأثير عميق بگذارد . از آنجا كه هدف اصلي از ذوب شيشه تبديل اين مواد خام به خميري يك دست است ، يكنواختي اندازة ذرات نيز اهميت دارد . در غير اين صورت ارتعاشاتي كه در حين حمل و نقل خمير شيشه پديد مي آيد باعث مي شود كه ذرات ريز تر به سطح آن بيايد و ذرات درشتتر بصورت توده هايي با نارواني هاي گوناگون در محصول نهايي ظاهر شوند . غير از ماسه و نمك قليا و آهك كه اجزاي اصلي شيشه هاي سودا آهكي هستند ، خرده شيشه هايي از جنس همان شيشه را به خمير شيشه اضافه مي كنند زيرا هر نوع شيشه در دماي پايين تر از دماي لازم براي ذوب هر كدام از اجزاي تشكيل دهنده اش ذوب مي شود بنابراين افزودن خرده شيشه ، روند ذوب را تسريع مي كند و به همين دليل امكان دارد بيشتر از 40 درصد تمام شيشه مذاب را خرده شيشه تشكيل دهد . بايد با به كار بردن دقت هر چه تمامتر از خالص بودن اين خرده شيشه ها ( همانند ساير اجزاي شيشه) اطمينان حاصل كرد . اجزاي مخلوط شدة شيشه را بطور هموار در كف كوره پهن مي كنند. شيشه مذاب ماده اي فوق العاده فرساينده است . يكي از كاركشتدگان اين فن ، روند ذوب شيشه را به دست آوردن آب خالص از حرارت دادن تكه اي يخ در ظرفي از جنس شكر تشبيه كرده است .  به همين دليل بايد كوره ها تانكي ها و كوره هاي مخصوص نرم كردن شيشه را با ديوارها يا لايه هاي ضخيم از جنس مواد نسوز و مخصوصاً مقاوم در برابر فرسايش اندود كرد .  طراحي كوره ها در صنعت شيشه به موارد زير بستگي دارد :
 • منبع انرژي حرارتي .

 • نوع ، تركيب و خواص مواد .

 • روش شكل دهي مذاب

 • ميزان باري كه از كوره كشيده مي شود . • انواع كوره ها :  1)كوره ها كه از لحاظ نوع سوخت و روش گرما دهي به شرح زير مي باشند :
 • كوره هاي مشعلي : • انرژي حرارتي ناشي از سوختن گاز و يا مايعات مانند مازوت و غيره توليد آن شيشه هاي شيت و شيشه هاي مظروف است.
 • كوره هاي الكتريكي : • عبور جريان برق به شيوة القائي ، مقاومتي و قوس الكتريكي وجود دارد .

  در صنعت بيشتر از قوس الكتريكي استفاده مي شود . و توليد آن در زمينة شيشه عينك و شيشه هواپيما است .
 • كوره هاي مشعلي الكتريكي : • كوره هاي احتراقي با تقويت الكتريكي است كه بيشتر در توليد شيشه هاي رنگي استفاده مي شود .  2) كوره هاي شيشه گري از لحاظ نوع در دو نوع متفاوت وجود دارند :
 • پريوديك

 • كوره هاي تانك يا مداوم
 • كوره هاي پريوديك : • در هر پريود بعد از انتقال بچ و ذوب و بار گيري مذاب ، كره مجدداً براي دريافت بچ جديد آماده مي شود . اين روش براي ذوب در مقادير كم مانند ساخت شيشه هاي اپتيكي كه بايد از لحاظ خالصي و اتمسفر شديداً تحت كنترل باشند استفاده مي گردد . اين كوره ها معمولاً سه تا دوازده ظرف گلي نسوز را در خود جاي مي دهد . ظروف گلي را در كوره اي ويژه ( Potirch ) از قبل تا بالاي 10000c حرارت مي دهند و در همان حال كه داغ هستند به داخل كوره حمل مي كنند تا بر اثر افزايش ناگهاني حرارت ترك بر ندارند . اما اغلب كوره هاي شيشه گري از نوعي كوره هايي تانكي و احياء كننده اند .
 • كوره هاي تانك يا مداوم : • قابل استفاده براي كارور تناژهاي بالا مي باشد اين روش داراي پيوستگي مي باشد و براي سرعت هاي بالا مورد استفاده قرار مي گيرد . كوره هاي تانكي را اينگونه مي توان توصيف كرد :  كوره اي است كه ديوارهاي آن هم حرارت را حفظ و محدود و هم شيشه را نگهداري مي كند .  كوره هاي تانكي جديد در حجم هاي گوناگوني از تانكي هايي كه روزانه پنج تا ده شيشه داخل آن ذوب و پالايش مي شود گرفته تا تانكي هايي كه با ظرفيت بيش از 1000 تن براي توليد ورقه هاي شيشه كه در ماه بيش از يك ميليون متر مكعب گاز مصرف مي كنند وجود دارند . اغلب كوره هاي تانكي كه امروز به كار مي روند ، بطور مداوم كار مي كنند به عبارت ديگر ، سطح خمير شيشه موجود در كوره به سبب تغذيه مجدد آن از يك طرف ، با سرعتي برابر با سرعت بارگيري آن از طرف ديگر ، ثابت مي ماند .  واضح است كه اين نوع كوره ( به سبب ماهيتي كه دارد ) براي توليد مكانيكي شيشه با سرعت زياد مطلوب ترين نوع كوره است . امروزه حتي توليد كننده شيشه هاي اپتيكي براي ذوب شيشه طبق معيارهاي استاندارد از روش توليد مداوم استفاده مي كند .  مطالب دیگر:
  📒تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارت های زندگی نظریه های برنامه درسی📒پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی📒تحقیق عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی📒تحقیق سرمایه رابطه ای📒تحقیق سرمایه های فکری📒تحقیق سبک های شناختی📒تحقیق رقیب گرایی📒تحقیق سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی📒تحقیق روان درماني حمايتي گروهي📒تحقیق خودپنداره تحصیلی📒تحقیق تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی ، رضایت مشتری و اعتماد📒تحقیق تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي و کيوي فروت📒پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس📒پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)📒پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو📒پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)📒تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی📒پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ 1993📒پرسشنامه سرسختی ذهنی(SMTQ)📒پرسشنامه خود پنداره راج کمار ساراسوت (SCQ)📒تاثیر تبلیغات و بازاریابی در جذب مشتری📒پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون📒كاربرد گرافيك در توليد و پخش اخبار📒تحقیق بررسی عام الفيل📒تحقیق همه چیز در مورد طلاق